Posts Tagged ‘retalles’

Marcelino Iglesias con os achents socials

jueves, mayo 13, 2010 20:05 2 Comments

    Huet o president Iglesias s’ha reuniu con ixo que dicen achents socials aragoneses, ye dicir, sendicatos y empresarios (video). Se achuntaba con ells ta esplanicar-lis as midas que o gobierno d’Aragon aplicara dimpues que o president espanyol ese feito l’anuncio de retallar asabelos gastos socials, asinas como o salario d’os triballadors publicos o […]

This was posted under category: purnas Tags: , , , ,