Posts Tagged ‘pinganillos’

L’aragones en o Senau espanyol…oh, wait

miércoles, enero 19, 2011 10:02 1 Comment

Prencipia a Torre de Babel en o Senau espanyol, que diz a dreita espanyola. Os senadors podran agora charrar en a suya luenga en a que se suposa que ye a Camara territorial d’o Parlamento espanyol. Totz? No, totz no. A nueva normativa d’a Camara Alta diz que se puede charrar en cualsiquier luenga oficial. […]

This was posted under category: de l'aragonés, purnas Tags: , , ,