Posts Tagged ‘homenache’

Insumision

miércoles, marzo 9, 2011 17:41 1 Comment

Agora fa diez anyos que se dixo d’obligar a os chovens a pasar meses d’a suya vida con un fusil en as mans (u limpiando as casas d’as “oficialas”). O gobierno espanyol y as fuerzas armadas espanyolas han decidiu que yera una buena data ta pasar o servicio militar obligatorio por o tamiz d’os uellos […]

This was posted under category: purnas Tags: , ,