Posts Tagged ‘categorizazión’

A cheografía como perbersión d’a importanzia d’as notizias

miércoles, enero 20, 2010 21:28 1 Comment

A cheografía ye un d’os criterios alazetals a l’inte de clasificar as notizias. De feito, bi ha asabelos (por no dizir toz) meyos que encara fan a distribuzión d’espazioo durazión por a cheografía. Ye un critero lochico tanimientres ye normal que a toz os umans mos alticaman más as cosas d’amán que no pas as […]

This was posted under category: purnas Tags: , , ,