Posts Tagged ‘abuelos’

A tecnolochia fa de vegadas realidat os suenios

jueves, octubre 7, 2010 19:35 1 Comment

Nunca no s’achunton os 8 chirmans cuan ya yeran grans. A vida los trestallo. Uns ta Catalunya, atros ta Zaragoza y os que se quedon en a Huesca comun que veyio como naxeban y chugaban. Gracias a que a mia tia alzaba bellas fotos y a lo triballo de Rubén Vicente, fotografo, amigo y vecin, […]

This was posted under category: prexinando, purnas Tags: , , ,